Honosítás

A vonatkozó jogszabályok értelmében honosítani kell minden:

o tenyésztési céllal Magyarországra behozott lovat;
o illetve, minden külföldről behozott lovat honosítani kell akkor is, ha nem kívánják tenyésztenifüggetlenül attól, hogy kanca, mén vagy herélt lóról van szó.

A honosítás során a ló egy importazonosító számmal bekerül az országos lótenyésztési információs rendszerbe. Ez előfeltétele a hazai tenyésztő egyesületi tagságnak és utódai is csak ily módon lehetnek ismert származásúak.

A hazánkba behozott lófélét a tenyésztési célú hasznosítás előtt honosítani kell az MLOSZ Tenyésztési Irodájában.
A honosítás elemei:
– helyszíni lóazonosítás kérése, a ló helyszínen történő azonosítása
– az útlevél (vagy származási lap harmadik országból történő behozatal esetén) ellenőrzése és lefordítása, majd
– a ló adatainak rögzítése az országos lótenyésztési információs rendszerben
– honosítási igazolás kiállítása
– számlázás (ld. MLOSZ díjak, dokumentumok))
A honosítás során a ló magyar azonosítószámot kap, az adatai rögzítésre kerülnek az országos lótenyésztési információs rendszerben, majd kiállítunk egy igazoló lapot a honosításról. Ez az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által vezetett törzskönyvbe történő bekerülés előfeltétele is.
A honosítás azon lovak esetében is kötelező, amelyek nem tartoznak egyetlen fajtába sem (de tenyésztésbe veszik őket), vagy olyan fajtát képviselnek, amelynek még nincs hazánkban elismert tenyésztő szervezete.
A külföldi lóútlevélben a magyar lóazonosító szám beragasztását, illetve a tulajdonos változás bejegyzését a Lóútlevél Irodában lehet kezdeményezni az alábbi dokumentumok beküldésével: 
– eredeti lóútlevél
– honosítást igazoló lap
– tulajdonosi nyilatkozat (ld. MLOSZ díjak, dokumentumok)
– tulajdonos változást bejelentő adatlap (ld. lóútlevél igénylése menüpont) 
A tulajdonos átírás után a Lóútlevél Iroda új tulajdonosi betétlapot állít ki, amely a továbbiakban igazolja a tulajdonjogot, ezért érdemes az útlevéltől külön tartva egy esetleges eladásig megőrizni.
Továbbá, minden külföldről behozott lovat honosítani kell akkor is, ha nem kívánják tenyészteni függetlenül attól, hogy kanca, mén vagy herélt lóról van szó.

Illetve, bármilyen ló csak abban az esetben versenyezhet, ha honosítva van.
Az EU-tagországokból származó lóútlevél, akárcsak a hazai, végig kíséri a lovat élete végéig és ugyanazt a célt szolgálja, mint a hazai. Új, magyar lóútlevél kiváltása tehát szükségtelen és tilos. A hiányos adattartalmú EU-s lóútleveleket a Lóútlevél Iroda kiegészíti a megfelelő oldalakkal.
A 4 évre szóló FEI útlevelek nem helyettesítik az 504/2008. EK rendeletben meghatározott nemzeti útlevél meglétét!